Bill Gates đã dùng tỷ USD thay đổi thế giới như thế nào
Thông qua quỹ Bill and Melinda Gates Foundation, ông đã cho đi hơn 41 tỷ USD để làm từ thiện trên toàn cầu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *